0912 063 4885

محصولات مسافرتی

چادر مسافرتی خوب و مستحکم از ضروری‌ترین وسایلی است که برای سفرهای کمپینگ یا جاده ای باید به همراه داشته باشید. چادر مسافرتی قرار است که در طول سفر، پناهگاهی امن برای شما باشد. در چادر استراحت می کنید، وسایلتان را می‌گذارید و اگر آب‌ و هوا مساعد نبود، به زیر چادر پناه می‌برید.

اینستاگرام اینستاگرام