پارچه کانتینری 150 گرمی

پارچه کانتینری 150 گرمی یکی از پارچه های کانتینری بسیار سبک است که از مقاومت مناسبی نیز برخوردار است.

دسته: