آرشیو برچسب های: برزنت چادر

مزایا استفاده از چادر های کانتینری برزنتی

چادرهای برزنتی

درباره چادر های کانتینری برزنتی امروزه استفاده از چادر های کانتینری برزنتی یکی از لزومات حمل و نقل بین جاده ای محسوب می شود. در واقع با توجه به اینکه ماشین های سنگین و نیمه سنگین به حمل بار می پردازند، سلامت اجناس و کالا های مورد حمل در الویت قرار دارد. بنابراین برای ساخت […]

تماس تلفنی