برزنت آهاری

برزنت آهاری به عنوان یک برزنت ضد آب و کاربردی برای صنایع مختلف شناخته شده است.

دسته: