چادر هلال احمر

چادر هلال احمر یکی از چادرهای امدادی بسیار مقاوم است که برای سفر و گردشگری نیز کاربرد دارد.

تماس تلفنی